Kiekens bouwt haar producten conform de ATEX regelgeving

Kiekens levert veel van haar producten met een ATEX-certificering conform de ATEX regelgeving. ATEX is een afkorting van ATmosphère EXplosible, met andere woorden: een explosieve atmosfeer. Op grond van de ATEX 137-regelgeving (1992/92/EG) zijn werkgevers sinds 1 juli 2006 verplicht een explosie veiligheidsdocument op te stellen en bij te houden. Het moet onder andere een gevarenzone-indeling bevatten van een werkplek met een ontplofbare atmosfeer. Kiekens bouwt nagenoeg al haar producten conform de ATEX regelgeving.

Kiekens: uw professionele partner voor de ATEX regelgeving

De ATEX regelgeving is reden genoeg voor uw organisatie om een helder overzicht te hebben van uw verplichtingen en de beschikbare hulpmiddelen voor het voldoen aan deze eisen. Om de juiste beveiliging voor een installatie te selecteren, dient eerst de explosiekarakteristiek te worden bepaald. Is deze niet bekend? Dan kan Kiekens deze, in nauwe samenwerking met een geaccrediteerde partner, bepalen.

Voor wie is de ATEX regelgeving van toepassing?

Het toepassingsgebied beslaat plaatsen waar door plaatselijke en bedrijfsomstandigheden een explosieve omgeving kan ontstaan. Oorzaak hiervan kunnen zijn: mengsels van zuurstof en ontvlambare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof onder atmosferische omstandigheden waarin de verbranding zich na ontvlamming uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Meer weten? Download onze brochure over de ATEX regelgeving

U kunt de brochure van Kiekens over de ATEX regelgeving downloaden via de onderstaande link:

Download ATEX folder